Yuşa Bin Nun Aleyhisselam

Yûşa’ B. Nûn Aleyhisselâmın Soyu :

Yûşa’ b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisse-lâm’dir.

Yûşa’ b. Nun Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:

Yûşa’ b. Nun Aleyhisselâm: orta boylu, buğday benizli, yassı yağrınılı, büyük gözlü, mücâhid, gazi ve yiğit bir zât idi.

Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâmın Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri:

Mûsâ Aleyhisselâm; vefat edeceği sıralarda, Yüce Allah, Mûsâ Aleyhisselâma, Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm’ın, Kubbetüzzeman’a götürülüp bereketinin ona geçmesi için, elini, onun üzerine koymasını, kendisinden sonra, İsrail oğullarının idaresini, üzerine almasını ona vasiyet etmesini emir buyurdu.

Mûsâ Aleyhisselâm da, böyle yaptı. İsrail oğullarına:

“Bu Yûşa’ b. Nûn, benden sonra, içinizde sizi yönetecektir.

Onun sözlerini, dinleyiniz! Emirlerine, itaat ediniz!

O, aranızda hak ve adalet üzere hükmedecektir. Ona, muhalefet ve isyan eden, mel’undur!” dedi

Tîh çölünde kırk yıllık mecburî ikamet sona erdikte ve Mûsâ Aleyhisselâm vefat ettikten sonra, Yüce Allah, Yûşa’ b.Nûn Aleyhisselâmı, İsrail oğullarına Peygamber olarak gönderdi.

Hızır Aleyhisselâmla buluşmağa giderken, Mûsâ Aleyhisselâma yoldaşlık eden genç adam, Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâmdı.

İsrail oğullarını; Mûsâ Aleyhisselâmın, Erîha’daki zorbalarla savaş emrine itâ-ata davet ve teşvik ettikleri ve Allah’ın nimetine erdikleri bildirilen İki Er’den (1) birisinin de, Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir.

Erîha’da, Ken’an ilinde yerleşen Âmâlık, zorbaları ile savaşmaktan korkan yaşlı İsrail oğulları, kırk yıl içinde ölüp gitmiş, onların yerlerini, güçlü ve gözüpek nesilleri almış bulunuyordu.

Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm; genç İsrail oğullarını çağırıp kendisinin Peygam­ber olduğunu, yüce Allah’ın, Ken’an ilindeki zorbalarla savaşmayı, kendisine em­rettiğini, onlara haber verdi.

İsrail oğulları, ona, bey’at ettiler ve kendisini, doğruladılar.

Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm, İsrail oğullarını, Tîh çölünden çıkarıp Erîha’yı (Beytülmakdis’i) altı ay kuşatarak fethettikten sonra, Şam ve çevresindeki krallarla da, çarpışıp onları, yenilgiye uğrattı.

Ele geçirdiği Şam ülkesine Valiler tayin etti.

Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm; Mûsâ Aleyhisselâmdan sonra, İsrail oğullarını, Tevrat hükümlerine göre, yirmi dokuz veya yirmi yedi yıl idare etti.

Bu yirmi yedi yılın, yirmi yılı Fars kralı Minuşihr (Cihr), yedi yılı da, İfrasyab zamanında idi.Yûşa’ b. Nûn Aleyhisselâm, yüz yirmi, veya yüz yirmi altı veya yüz yirmi yedi yaşında iken vefat edip Efrâim dağına gömüldü.

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun.

(1)Maide:23